Ook MC Eenrum heeft ze, huisregels

Aanwijzingen voor het publiek, helpers en renners

1. Het publiek dient zich stipt te houden aan de orders van de aanwezige politie, organisatoren, beveiliging en officials.


2. De organisatoren nemen tegenover deelnemers en publiek generlei verantwoording op zich wegens straf- of civielrechteleijke aansprakelijkheid. Door het betreden van het terrein doen deelnemers en publiek uitdrukkelijk afstand van ieder recht op schadevergoeding en neemt de organisatie generlei verantwoordelijkheid op zich. Eenmaal gekochte toegangskaarten worden in geen geval teruggenomen, toegang op eigen risico.

 

3. Voor publiek, helpers en coureurs is het het ten strengste verboden om zonder toestemming van de KNMV-officials zich op de racebaan cq. middenterrein te begeven.

 

4.Het is voor het publiek ten strengste verboden zich tijdens de wedstrijd in de publieksvrije zone achter de schutting te begeven.

 

5. Elke bezoeker met kinderen neemt de verplichting en de verantwoordelijkheid om de kinderen onder zeer strenge controle te houden.

 

6. Het is verboden dieren op of langs het circuit los te laten lopen. U word aansprakelijk gesteld voor de eventuele gevolgen.

 

7. Foto, video geluidsopname U stemt ermee in dat de fi lm/foto’s die gemaakt worden, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.

 

8. De straat (Ds. Uilkenstraat) die gebruikt wordt als parkeerplaats voor motoren, wordt een half uur na de wedstrijd weer opengesteld voor het verkeer. U als motorrijder moet er dan voor zorgen dat uw motor weg of verplaatst is.

Deel ons via:


Ga naar onze Facebook pagina